EnergyLab

Kan du lyse opp Bærum kommune? Vi utfordrer deg til å generere så mye energi som mulig ved å bruke våre seks installasjoner: solenergi, vannkraft, olje- og gass  kull, kjernekraft og vindkraft. Her kan du sanke poeng og lagre resultatene i Engineerium-appen. Kanskje blir du ukens energivinner på vår skjerm i utstillingen?

Solenergi

Klarer du å styre flyet ved hjelp av sol- energi? Her kan du også lære hvor mye energi 4 800 solcellepaneler produserer i løpet av en dag. Kan du gjette hvor mye energi det er?

 

 

Olje og gass

Har du lyst til å bore etter olje og gass med vår bore-simulator? Bruk joysticken til å bore deg gjennom de tykke lagene av ulike bergarter på havbunnen. Finn fellene der oljen og gassen har samlet seg! Hvor mye olje og gass klarer du å utvinne på 45 sekunder?

 

Kull

Flytt og last kull fra båten til land før tiden er ute. Kull inneholder veldig mye energi, og var verdens viktigste energikilde før oljen ble dominerende på 60- og 70- tallet. Det finnes nok kull i verden til 200 års forbruk. Utfordringen er at kull-forbrenning er en stor forurensningskilde.

 

Vannkraft

Hvor mye krefter har du i deg? Test vår vannpumpe og sjekk hvor mye vannkraft du klarer å generere på 45 sekunder. Selv om Norge har tilgang til store mengder olje og gass, kommer 99 prosent av kraftforbruket vårt fra vannkraft.

 

Vindkraft

Visste du at vind kan brukes som energi? Bruk kraften fra lungene dine og blås for å få vindturbinen til å bevege seg. Vindkraft er en fornybar energikilde, men er ikke av de mest effektive metodene. I Norge produserer man vindkraft best langs kysten og i fjellområdene nær kysten.

 

Kjernekraft

Kjernekraft er en energikilde som er svært effektiv og som ikke forurenser miljøet direkte. Men hvorfor benytter vi oss ikke mer av den? Ta turen innom installasjonen og få noen svar.