Innovasjon

Er du en innovativ person? Har du et stort ønske om å skape noe? Ha en interaktiv samtale med noen av våre ingeniører, bli inspirert og ta kreativitetstesten for å finne ut hvilken profil du har.

Møt en ingeniør

Er du nysgjerrig, kreativ og ser løsninger der andre stopper opp? Her har du muligheten til å ha en interaktiv dialog med noen av våre ansatte. Få vite mer om deres utdanningsvalg, interesse­områder og hvordan det er å jobbe i bransjen.

 

Små steg og kvantesprang

Gasskompresjon på havbunnen har lenge vært et mål for bransjen. Kjell Olav Stinessen skisserte teknologien i 1985, og siden har ingeniører jobbet iherdig mot en løsning. I dag er tekno-logien, som vil revolusjonere bransjen, i ferd med å bli virkelighet. Les også om andre innovative prosjekter vi er stolte av.

 

Kreativitetstest

Hvordan løser du problemer? Er du spesialisten, kommunikatøren eller kanskje prosjektlederen? I olje- og gassbransjen jobber det mange tusen mennesker med ulik bakgrunn for å løse komplekse problemstillinger. Ta testen for å finne ut hvilken profil du har.

 

Jeg utformer fremtiden

Hva kan Engineerium tilby av aktiviteter for å utfordre din kreativitet og evne til innovasjon? Tårnet vårt gir deg eksempler og inspirasjon!

 

 

Domen

Lurer du på hvordan vi bruker avansert spillteknologi på våre banebrytende prosjekter? Har du lyst til å se innsidn av en borerigg? Stikk innom den gigantiske domen i andre etasje og test selv. Domen er en forenkling av trenings-simulatorene som ingeniørene våre bruker i sitt arbeid.