Nøtteknekkerdag på Engineerium

Torsdag 5.mars deltok 30 elever fra ungdomsskolene Hundsund, Ringstabekk og Engebråten på «Nøtteknekkerdag» på Engineerium. Her ble elevene presentert for teknologiutvikling og fikk demonstrert anvendt matematikk i ingeniøryrket.

Nøtteknekkerdag er en del av partnership-avtalen Engineerium har med de tre ungdomsskolene, der målet er å inspirere matteinteresserte elever til ingeniøryrket. 30 elever fra 10. trinn på Hundsund, Ringstabekk og Engebråten skole besøkte Engineerium hele dagen. Det matematiske innholdet dreide seg blant annet om pris-, styrke- og vektberegninger for borestrenger.

Kevin Gow, analyseingeniør i Aker Solutions Subsea ledet elevene gjennom dagen og viste fram utstyr som brukes i bransjen. Han fortalte også om sin arbeidshverdag og hvordan matematikk er et viktig verktøy i arbeidet. Elevene løste case i grupper og eksperimenterte med en simulert landing av subseautstyr i basseng.

-Det var gøy å se hvor entusiastiske elevene var i gruppearbeidet, sa Kenneth Gow, da dagen var over. Det var ukjent territorium for dem, men det var tydelig at de gikk inn for gruppearbeidet og gjorde sitt beste selv om det ikke var lett og tiden var knapp.

Lærere fra de tre ungdomsskolene deltok og assisterte gjennom dagen.

– Det er bra å se hvordan ting foregår i arbeidslivet, sa Skage Hansen, matematikklærer ved Engebråten skole.

Dette er første gangen Engineerium arranger nøtteknekkerdag, men vi håper å få til flere arrangementer som dette i framtida.