Pakketur til Oslo

Norsk + samfunnsfag + matematikk + naturfag = Pakketur til Oslo

«Pakketur til Oslo» gir et bredt kultur- og læringsutbytte for elever på besøk i hovedstaden. Gjennom deltakelse, teateropplevelser og digitale plattformer leker elevene seg gjennom realfag, norsk, estetiske fag og lokaldemokratiske prosesser. Tilbudet oppfyller flere læreplanmål i blant annet realfag, norsk og samfunnsfag, og er en god ressurs for faget utdanningsvalg på ungdomsskolen.

Skoleklasser kan besøke Engineerium og spille Engineering Challenge (realfag), se en forestilling på Det Norske Teatret (norsk) og få møte skuespillere, samt besøke KS og spille deres kommunespill (samfunnsfag).

Praktisk informasjon

Pris: Skoler betaler kun for teaterbillettene, med store skolerabatter. Besøkene på Engineerium og i KS Besøkssenter er gratis.

Booking: For booking av Pakketur til Oslo, kontakt: undervisning@detnorsketeatret.no