Partnerskoler

Engineerium samarbeider tettere med noen skoler, enten gjennom Lektor2-ordingen eller baseret på andre mål hos skolene.

Engineerium har for skoleåret 2015/2016 inngått partneravtaler med Kuben Yrkesarena (Teknologilinjen) og ungdomsskolene Hundsund og Frydenberg.

Alle elever deltar på Engineering Challenge, og vi har tilbudt temadager, foredrag og ekskursjoner. Skolene har til gjengjeld hjulpet oss med å videreutvikle undervisningstilbudene.

Er din skole interessert i partner-samarbeid med Engineerium kan du ta kontakt på post@engineerium.no eller 454 75 662.