Engineering Challenge

La dine elever få være ingeniører for en dag i vårt interaktive læringsspill Engineering Challenge.

 

Book  her


Vårt læringsspill om olje og gass, teknologi, og innovasjon tilbys for elever på 8.-13.trinn.  Innholdet i spillet er forankret i læreplanverket innenfor både realfag og samfunnsfag, samt utdanningsvalg på ungdomsskolen. Alle skolebesøk på Engineerum er gratis. Vi har forslag til for- og etterarbeid og informasjon om relevante kompetansemål på vår ressursside.

Slik foregår spillet

Elevene introduseres til et nyoppdaget oljefelt i Barentshavet og tildeles ingeniørroller med ulike ansvarsområder. Underveis i spillet blir elevene guidet av en virtuell prosjektleder. De henter inn viktig informasjon om teknologi, olje og gass, og i team utfordres de til å finne innovative løsninger for oljefeltet. Avslutningsvis presenterer gruppene sine planer for utbyggingen som vurderes av den potensielle kunden.

 

Praktisk informasjon

Engineering Challenge varer i 2,5 timer og tilbys både på norsk og engelsk. Klassen veiledes av en formidler ved Engineerium, men vi ber læreren være med klassen under hele besøket. I løpet av høstsemesteret kan vi ta i mot tre klasser per uke.  Book via vår kalender minst to uker i forveien. Finner du ingen tider som passer kan du gjerne ta kontakt på e-post eller telefon for å høre hvilke andre muligheter vi har!